• A grotta scritta
 • U misuliticu in corsica
 • U niuiticu
 • Monte Lazzu
 • I stantari
 • Stantari (2)
 • L'ita di u bronzu
 • Una sipultura di l'ita di u farru
 • U situ preistoricu di Cauria
 • U situ di Cucuruzzu
 • Cucuruzzu (2)
 • Capula priistorica
 • A stazzona di Funtanaccia
 • L'animali di a Priistoria